Skip to main content

Álláspályázat – Takarító

2023.09.05.

A GYŐRI MŰVÉSZETI ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
takarító
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény székhelyéül szolgáló Zichy-palotában
takarítói feladatok ellátása illetve ügyfélirányítási feladatok ellátása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: üzemeltetés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Győr
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): Az intézmény álláspályázatokhoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatója és a
nyilatkozat minta megtalálható a mufegyor.hu oldalon. A pályázat benyújtható postai
úton/személyesen a Győri Művészeti és Fesztiválközpont 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 20. címen.
Kérjük a borítékon feltüntetni a 565/2023. azonosítószámot, valamint a munkakör megnevezését:
takarító. Információ a 96/320-289 számon kérhető.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány
  Elvárt végzettség/képesítés:
 • 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések,
  felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség,
  vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Általános képzési programok, tovább nem
  bontható, Alapfok
  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 35720
  Intézményi iktatószám: 565/2023
  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik
  személyes adatait, továbbá arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes
  adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
  A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Hatékony munkavégzés (alap)
 • Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
 • Feladatteljesítés iránti elkötelezettség (ügyfélszolgálati)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
  A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.15. 13:00
  A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.27. 00:00
  A pályázati kiírás további közzétételének helye: gyor.hu, mufegyor.hu
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.01.

  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
  által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
  alapján a pályázatot kiíró szerv felel.